izzat dekar kaam nikalo, aur laat do, kaam hoga.
laat dekar kaam nikaloge, toh izaat nahin hogi, kaam bhi nahin hoga.